• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2392/TCT-QLRR ngày 14/06/2023 của Tổng cục Thuế về việc chỉ đạo kiểm tra hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế hướng dẫn chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra hoá đơn điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.

Một số chức năng chính như sau:

  • Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị trị hàng hóa mua vào.
  • Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.
K = Tổng giá trị hàng hóa bán ra trên hoá đơn
Tổng giá trị Hàng tồn kho + Tổng giá trị HH mua vào trên hóa đơn

Trên cơ sở đó, các trường hợp người nộp thuế (NNT) vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý. Sử dụng chức năng tra cứu danh sách NNT cảnh báo để/xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định. Cơ quan thuế sử dụng chức năng đã có khi triển khai phần mềm HĐĐT để thông báo ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn (đáp ứng quy định tại Điều 16, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Chức năng “Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn” tại ứng dụng hóa đơn điện tử phục vụ cho công tác kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên phân hệ ứng dụng hóa đơn điện tử được triển khai từ ngày 15/6/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn:

Liên hệ với chúng tôi