• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 2332/CT-TTHT ngày 21/07/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế khi tháo dỡ, thanh lý một phần tài sản cố định

Trường hợp Công ty có tài sản cố định (TSCĐ) là hệ thống nhà kho (bao gồm các hạng mục nhỏ như: nhà kho, nhà locker, nhà vệ sinh, nhà nghỉ mệt, nhà để xe,…) đang được Công ty quản lý bằng 1 mã TSCĐ, không tách riêng để theo dõi. Đến nay, do nhu cầu cần nâng cấp để phù hợp với tình hình sử dụng, Công ty muốn phá bỏ hạng mục nhà xe để xây lại hiện đại hơn, việc tháo dỡ hạng mục sẽ làm giảm nguyên giá TSCĐ của cả hệ thống nhà kho thì:

  • Công ty phải thực hiện đầy đủ thủ tục quy định về thanh lý TSCĐ (Quyết định bằng văn bản tháo dỡ nhà xe, quyết định/biên bản thanh lý TSCĐ,…)
  • Xác định giá trị còn lại của tài sản cần thanh lý tháo dỡ
  • Xác định thu nhập do bán thanh lý tài sản tháo dỡ (nếu có)

Căn cứ các chứng từ liên quan, Công ty lập và hoàn chỉnh hồ sơ quản lý TSCĐ theo quy định.

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, nếu có thanh lý TSCĐ vào nội địa thì Công ty cần liên hệ Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thêm các thủ tục về hải quan theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20200721_CV2332_ Thu tuc ve thue khi thanh ly mot phan TSCD

 

Liên hệ với chúng tôi