• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2326/TCT-CS ngày 09/06/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thuế suất thuế GTGT cho hàng xuất khẩu không có tờ khai hải quan

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn trường hợp Công ty bán hàng hoá cho đối tác nước ngoài không có tờ khai hải quan thì áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn trường hợp Công ty bán hàng hoá cho đối tác nước ngoài không có tờ khai hải quan thì

Liên hệ với chúng tôi