• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 1930/CT-TTHT ngày 02/07/2020 của Cục thuế Hải Phòng về chính sách thuế TNDN đối với chi phí trong giai đoạn tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng đơn hàng của Công ty giảm mạnh, Công ty buộc phải dừng hoạt động của một dây chuyền sản xuất của một sản phẩm dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ ngày 01/06/2020 thì Công ty KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) trong thời gian dừng hoạt động này.

Theo quy định hiện tại, chi phí khấu hao của TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, phải tạm dừng hoạt động do một trong các trường hợp sau mới được tính vào chi phí được trừ:

  • Tạm dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng;
  • Tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ với thời gian dưới 12 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

CV1930_Thue TNDN doi voi chi phi khau hao TSCD trong giai doan tam dung do Covid

 

Liên hệ với chúng tôi