• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1861/TCT-CS ngày 17/05/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với trường hợp hai công ty nước ngoài giao nhận hàng hoá tại Việt Nam

Theo đó, trường hợp Công ty A tại British West Indies cung cấp hàng hoá cho Công ty B tại British Virgin Island thông qua Công ty C tại Việt Nam, hàng hoá được giao nhận tại lãnh thổ Việt Nam thì:

  • Công ty A thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam.
  • Công ty C có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty A theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi