• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16/05/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1770/CAT-CSKT ngày 29/03/2023 của Công an tỉnh Phú Thọ về đề nghị chỉ đạo phối hợp phòng ngừa tội phạm mua, bán trái phép hoá đơn điện tử. Theo đó, Cơ quan Công an Phú Thọ điều tra, phát hiện một số cá nhân đã thực hiện hành vi mua doanh nghiệp để phát hành hoá đơn, bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp tại Phụ lục số 1 (gọi chung 524 doanh nghiệp) đính kèm công văn này.

Trường hợp phát hiện DN thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/ hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu…

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1770/CAT-CSKT ngày 29/03/2023 của Công an tỉnh Phú Thọ về đề nghị chỉ đạo phối hợp phòng ngừa tội phạm mua, bán trái phép hoá đơn điện tử. Theo đó, Cơ quan Công an Phú Thọ điều tra, phát hiện một số cá nhân đã thực hiện hành vi mua doanh nghiệp để phát hành hoá đơn, bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Liên hệ với chúng tôi