• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế nhà thầu đối với thỏa thuận phái cử lao động

Trường hợp Công ty A tại Hàn Quốc ký Thỏa thuận phái cử với Công ty B tại Việt Nam về việc cử lao động có chuyên môn của Công ty A sang làm việc tại Công ty B, theo đó:

  • Công ty B sẽ trực tiếp ký hợp đồng lao động với lao động nước ngoài và có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền lương, tiền trợ cấp, các khoản hỗ trợ khác cho người lao động,
  • Trong thời gian làm việc tại Công ty B, các lao động được phái cử sẽ chịu sự giám sát, chỉ đạo và kiểm soát của Công ty B (không chịu sự kiểm soát, điều hành quản lý của Công ty A),
  • Công ty A thanh toán toàn bộ tiền lương, tiền trợ cấp, các khoản hỗ trợ kác cho người lao động vào tài khoản cá nhân tại Hàn Quốc, sau đó Công ty B hoàn trả lại cho Công ty A các khoản này, ngoài ra không có bất cứ khoản thanh toán nào khác,
  • Công ty B khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN trên toàn bộ khoản thu nhập mà lao động phái cử nhận được.

Thì ngoài khoản hoàn trả nhận được do chi hộ, Công ty A không có thu nhập từ thỏa thuận phái cử lao động ký với Công ty B nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trường hợp sau này Cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện Công ty A có thu nhập nào khác từ việc phái cử lao động thì Công ty B phải khai thuế trên toàn bộ khoản thanh toán cho Công ty A và bị xử lý theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi