• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1297/CTBNI-TTHT ngày 19/04/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn xác định kỳ tính thuế đối với người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam

Theo đó, trường hợp ông A là người nước ngoài được điều động sang Việt Nam làm việc. Ông A đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 04/12/2022 cho mục đích khám sức khoẻ và làm giấy phép lao động. Sau đó về nước đến ngày 10/02/2023 quay trở lại Việt Nam bắt đầu làm việc và nhận lương tại Công ty.

Về nguyên tắc để xác định cá nhân cư trú là có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Cá nhân có mặt tại Việt Nam là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời điểm ngày đầu tiên đến Việt Nam là căn cứ để xác định tình trạng cư trú của cá nhân người nước ngoài. Theo đó kể từ ngày 04/12/2022 ông A lần đầu tiên đến Việt Nam tính trong 12 tháng liên tục, nếu ông A có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì ông A là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan Thuế,

  • kỳ tính thuế đầu tiên của ông A được xác định từ ngày 04/12/2022 đến 03/12/2023; và
  • kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

Liên hệ với chúng tôi