• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 11072/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 23/05/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2023 tại TP. HCM

Theo đó, việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh được Sở Lao động TB&XH TP. HCM hướng dẫn như sau:

Mẫu báo cáo: mẫu số 07/PLI ban hành kèm Phụ lục I của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Số liệu kỳ báo cáo: là số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến 14/6/2023.

Thời gian nộp báo cáo: từ ngày 15/6/2023 đến ngày 5/7/2023.

Hình thức tiếp nhận báo cáo: doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link nộp báo cáo đến Sở Lao động, bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi