• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021 của Bộ Tài chính trả lời Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến hạch toán và trình bày, thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số khoản chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, vấn đề vướng mắc VACPA đã gửi đến Bộ Tài Chính như sau:

“Một số doanh nghiệp là khách hàng của doanh nghiệp kiểm toán (áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 11/12/2014) tại địa bàn thực hiện giãn cách xã hội (như Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…) phải tạm ngừng hoạt động sản xuất do phát hiện nhiều ca F0, F1. Việc tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid -19 dẫn đến việc các doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất nhưchi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí phát sinh trong thời gian ngừng hoạt động, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19, chi phí đồ bảo hộ, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, chi phí vật dụng để nhân viên cách ly tập trung tại xưởng, chi phí tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 (nếu có)... Do đây là vấn đề mới phát sinh, nên hiện tại các doanh nghiệp này đang gặp vướng mắc về việc hạch toán các loại chi phí nêu trên vào tài khoản và trình bày, thuyết minh trên báo cáo tài chính như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định  hiện hành.”

Đối với vướng mắc nêu trên, tại Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn như sau:

  1. Cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính: Đơn vị hạch toán các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất trong thời gian ngưng hoạt động do dịch Covid-19 vào Tài khoản 811 – Chi phí khác. Đơn vị phải thuyết minh việc hoạch toán này trên Thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị;
  2. Việc xác định nghĩa vụ thuế về các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thực hiện theo pháp luật thuế.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi