• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 10180/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/05/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo lao động 06 tháng đầu năm 2023

Theo đó, để triển khai thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động, như sau:

  1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động và có trụ sở, địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là đơn vị).
  2. Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2023 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
  3. Hình thức nộp báo cáo:

Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

3a- Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/

3b- Nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Truy cập vào link Google Form hoặc quét mã QR code tại công văn đính kèm này.

  1. Thời hạn nộp báo cáo: Hoàn thành gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05/06/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi