• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn 2091/CTBNI-TTHT ngày 23/07/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ gia công của DNCX cho doanh nghiệp nội địa

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cung cấp dịch vụ gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ gia công tại Việt Nam và thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, đăng ký bổ sung thông tin kê khai thuế GTGT phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về hóa đơn sử dụng khi thu tiền gia công cho khách hàng:

  1. Trường hợp Công ty thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Công ty sử dụng hóa đơn GTGT và khai nộp thuế theo quy định.
  2. Trường hợp Công ty thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng và khai nộp thuế theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi