• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Văn phòng Hà Nội

Tại VBK, chúng tôi hiểu rằng con người là yếu tố quyết định dẫn tới thành công của Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện và có những hỗ trợ cần thiết để nhân viên của mình phát triển và đạt được mục tiêu đề ra.
Xin chúc mừng ông Kiên, Manager Thuế và Kế toán đã xuất sắc nhận được bằng Kế toán viên hành nghề Việt Nam (“VN CPA”) của Bộ tài chính.
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón anh gia nhập đội ngũ VN CPA của Công ty VBK!

Liên hệ với chúng tôi