• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Chi nhánh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có phải nộp lệ phí môn bài?

Lệ phí môn bài/ Doanh nghiệp Nhật Bản / Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội, xin chia sẻ bài viết này:

 1. Chi nhánh có thuộc đối tượng nộp Lệ phí môn bài không?

Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 2:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

……..

 1. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Như vậy, Chi nhánh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp Lệ phí môn bài.

2. Mức thu lệ phí môn bài của chi nhánh?

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 4:
 1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

….

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

 Thông tư 65/2020/TT-BTC, điều 1, khoản 4:

“3. Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, điều 1:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a- Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

c- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 Như vậy, Chi nhánh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Nộp Lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/ năm. Nếu được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Nếu Chi Nhánh được thành lập trong thời gian Công ty đang được miễn lệ phí môn bài thì Chi nhánh cũng được miễn lệ phí môn bài tương ứng.

3. Địa điểm và thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài?

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điều 10:
 1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu HĐSXKD thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điều 18, khoản 9:

Lệ phí môn bài:

a. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

 Địa điểm kê khai

“Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.”

 Ví dụ:

Công ty TNHH ABC thành lập ngày 20.06.2020 tại Hà Nội. Công ty được miễn Lệ phí môn bài năm 2020.

 • Ngày 01.07.2020 Công ty thành lập thêm chi nhánh tại thành phố Hải Phòng. Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng được thành lập trong giai đoạn công ty được miễn Lệ phí môn bài, nên chi nhánh được miễn Lệ phí môn bài cho năm 2020.
 • Ngày 30.03.2021 Công ty thành lập thêm chi nhánh tại tỉnh Hải Dương. Do năm 2021 công ty không nằm trong giai đoạn miễn Lệ phí môn bài, nên chi nhánh tại tỉnh Hải Dương phải nộp Lệ phí môn bài ngay năm đầu tiên với mức 1.000.000 đồng.

Chi Nhánh nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất 30 tháng 01 năm 2022

Nộp tiền cho năm 2021 chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2022.

Căn cứ luật:

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016;
 • Nghị định 22/2020/NĐ- CP ngày 24/02/2020;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi