• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cho thuê nhân sự

13 Tháng 10, 2020
Cho thuê nhân sự làm kế toán viên

Dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể yên tâm với công việc kế toán được tiến hành xuyên suốt, không bị gián đoạn khi nhân viên nghỉ việc mà chưa tuyển được người mới, nhân viên nghỉ thai sản theo quy định.

13 Tháng 10, 2020
Cho thuê nhân sự làm kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm kế toán là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể cải thiện, quản lý công việc và nhân sự của phận kế toán tại Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Cho thuê nhân sự làm Admin

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm Admin là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể yên tâm việc quản lý thông qua nhân sự thuê ngoài.

Liên hệ với chúng tôi