• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cụ thể:

Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/07/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/07/2021

Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cụ thể:

  • Đơn vị quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN được tính hưởng chế độ BHTNLĐ-BNN.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định.
  • Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi Thông báo cho đơn vị (Mẫu số 02 ban hành theo Công văn số 1988/BHXH-TST) qua dịch vụ bưu chính

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Một trong số đó là hướng dẫn về thủ tục giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cụ thể:

Liên hệ với chúng tôi