• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • +84382752368
  • info@vbk.com.vn

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế địa phương về các vấn đề liên quan đến:

  1. Thuế giá trị gia tăng
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Thuế nhà thầu nước ngoài
  4. Thuế thu nhập cá nhân
  5. Hóa đơn, chứng từ điện tử

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

Liên hệ với chúng tôi