• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 7 NĂM 2023 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Chính phủ, BHXH, Cục thuế địa phương tỉnh/thành phố về các vấn đề liên quan đến:

  1. BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng;
  2. Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;
  3. Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử trong KCX khi thanh lý tài sản;
  4. Cục thuế TP. HCM về hướng dẫn lập HĐĐT đối với trả hàng và chiết khấu thương mại;
  5. Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hoá đơn đối với hàng hoá cho mượn và hoàn trả;
  6. Phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

 

Liên hệ với chúng tôi