• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 11 NĂM 2022 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Cục thuế địa phương, BHXH Việt Nam và Sở LĐ-TB&XH tỉnh/thành phố về các vấn đề liên quan sau đây:

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

Liên hệ với chúng tôi