• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 10 NĂM 2021 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế địa phương về các vấn đề liên quan đến:

  1. Thuế giá trị gia tăng
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Thuế thu nhập cá nhân
  4. Hóa đơn

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi