• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 1 NĂM 2023 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính, Cục thuế địa phương tỉnh/thành phố về các vấn đề liên quan đến:

  1. Thuế TNCN;
  2. Thuế TNDN;
  3. Thuế GTGT;
  4. Hoá đơn

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

 

Liên hệ với chúng tôi