• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Bản tin cập nhật văn bản luật tháng 09 năm 2021

Cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thuế, kế toán, lao động, đầu tư và các vấn đề liên quan khác trong tháng 09 năm 2021

  1. Thông tư 78 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ
  2. Thông tư 80 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế
  3. Thuế giá trị gia tăng
  4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  5. Thuế thu nhập cá nhân
  6. Thuế nhà thầu nước ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

Liên hệ với chúng tôi