• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Bản tin hàng tháng

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Bản tin cập nhật văn bản luật tháng 09 năm 2020

Cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thuế, kế toán, lao động, đầu tư và các vấn đề liên quan khác trong tháng 9 năm 2020

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

VBK_Newsletter Letter in Sep 2020

Liên hệ với chúng tôi