• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Bản tin hàng tháng

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Bản tin cập nhật văn bản luật tháng 08 năm 2020

Cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thuế, kế toán, lao động, đầu tư và các vấn đề liên quan khác trong tháng 8 năm 2020

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

VBK _ Newsletter in Aug 2020_VN

VBK _ Newsletter in Sep 2020_VN

Liên hệ với chúng tôi