• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Kiểm tra trực tuyến

Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra trực tuyến về kế toán, thuế và lao động cho khách hàng.

Bài kiểm tra trực tuyến được thiết kế dành cho cho những người là kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tại Doanh nghiệp nhằm giúp:

  • Giúp Doanh nghiệp nắm rõ năng lực của nhân viên để có kế hoạch huấn luyện đào tạo phù hợp.
  • Giúp Doanh nghiệp nắm rõ năng lực của nhân viên để đánh giá xem xét mức độ thăng tiến hàng năm.
  • Giúp người làm bài đánh giá được năng lực thực tế của mình từ đó giúp cải thiện, cập nhật kiến thức phù hợp để phát triển bản thân.

Bài kiểm tra nghiệp vụ tổng hợp được xây dựng dựa trên các nghiệp vụ và tính huống về kế toán, thuế và lao động thực tế mà kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tại Doanh nghiệp thường xuyên gặp phải. Bài kiểm tra do các chuyên gia của VBK đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, thuế biên soạn.

Các bài kiểm tra trực tuyến bao gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm của nhiều phần hành về kế toán, thuế và lao động, trong đó chủ yếu là kế toán, thuế. Người làm bài sẽ truy cập vào website để làm bài trực tuyến và nhận kết quả qua email điện tử.

Liên hệ với chúng tôi