• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 70284/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về thời gian áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp dự án đầu tư X được Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 12/11/2019 với thời gian thực hiện dự án là 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn kinh tế xã hội có điều kiện thuận lợi,

Nếu dự án này của Công ty đáp ứng là dự án đầu tư mới theo quy định của Chính phủ thì thu nhập từ dự án này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng với thời gian miễn, giảm được xác định theo quy định của Luật đầu tư, Luật thuế TNDN và các văn bản liên quan.

Tuy nhiên, khi hết thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới mà phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200927_CV70284_ Ve thoi gian ap dung uu dai thue TNDN

Liên hệ với chúng tôi