• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 3 VÀ 4 NĂM 2023 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Cục thuế địa phương tỉnh/thành phố về các vấn đề liên quan đến:

  • Thuế GTGT;
  • Thuế TNDN;
  • Đăng ký thuế;
  • Chính sách ân hạn thuế, giảm thuế.

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

 

Liên hệ với chúng tôi