• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
03 Tháng 06, 2021
Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan

Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan Văn bản trích dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 để trả lời cho một trường hợp tương tự Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng bản Scan

01 Tháng 06, 2021
Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 kể từ năm 2021

Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 kể từ năm 2021 + Trước thời điểm 01/01/2021, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao

26 Tháng 03, 2021
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 liên quan đến hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế từ khâu: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; xác nhận thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế; bù trừ tiền thuế, tiền phạt; hoàn thuế; miễn, giảm thuế; khoanh, xóa nợ tiền thuế ..vv

17 Tháng 03, 2021
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

TCT vừa có công văn hỏa tốc số 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 gửi các Cục thuế các tỉnh, Thành phố hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020. Theo đó, điểm đáng lưu ý mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 như sau :

09 Tháng 03, 2021
Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu

Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Công văn yêu cầu các doanh nghiệp tại TP. HCM khẩn trương bổ sung đầy đủ trước ngày 25/3/2021 số điện thoại của người lao động

Liên hệ với chúng tôi