• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
25 Tháng 11, 2020

Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội và Công văn số 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí cách ly cho chuyên gia do dịch Covid-19

Theo quan điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, vì thời gian chuyên gia cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19 nên chi phí cách ly

11 Tháng 11, 2020

Thay đổi quy định việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ của người lao động theo Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

 Hiện nay, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 (đang có hiệu lực thi hành) quy định: “Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ”

10 Tháng 11, 2020

Công văn số 10185/CT-TTHT ngày 16/10/2020 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế TNDN đối với chi phí cho chuyên gia nước ngoài

Nếu các chi phí trên được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể theo quy định tại điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi này được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

10 Tháng 11, 2020

Công văn số 2950/BHXH-BT ngày 17/09/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung cách kê khai Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu D02-LT

Thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) – (Mẫu D02-LT); BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung kê khai các cột: (25), (26), (27) Mẫu D02-LT như sau

Liên hệ với chúng tôi