• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
25 Tháng 02, 2021

Công văn số 5169/CTHN-TTHT ngày 9/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ 

Công văn số 5169/CTHN-TTHT ngày 9/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ  Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động

08 Tháng 01, 2021

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản,

31 Tháng 12, 2020

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định thay mới các quy định liên quan đến lao động nước

31 Tháng 12, 2020

Công văn số 101317/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu đối với quyền truy cập dữ liệu

Công văn số 101317/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu đối với quyền truy cập dữ liệu Trường hợp Công ty nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền truy cập dữ liệu thì thu nhập này của Công ty nước ngoài thuộc đối

31 Tháng 12, 2020

Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về chi phí cách ly và các chi phí phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài : Văn bản Tổng Cục Thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về thuế TNDN, thuế TNCN:

Theo quan điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, vì thời gian chuyên gia cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19 nên chi phí cách ly

25 Tháng 11, 2020

Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội và Công văn số 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí cách ly cho chuyên gia do dịch Covid-19

Theo quan điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, vì thời gian chuyên gia cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19 nên chi phí cách ly

Liên hệ với chúng tôi