• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Xuất hóa đơn sai thời điểm, Doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Thứ tư, 20/09/2017, 09:06 GMT+7
Lượt xem: 2240

Căn cứ Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ bổ sung Điểm g vào Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn quy định xử phạt về hành vi lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

…”- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện một số Điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quy định ngày, tháng, năm lập hóa đơn:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN:

“Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”.

Do đó, nếu Công ty đã bàn giao thiết bị cho khách hàng nhưng sau một thời gian mới xuất hóa đơn thì bị xem là lập hóa đơn không đúng thời điểm, công ty bị xử phạt theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng, đồng thời phải kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế của kỳ phát sinh hoạt động bán thiết bị cho khách hàng, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm nộp.

Đối với bên mua, vẫn được khấu trừ và hạch toán chi phí các hóa đơn do bên bán lập không đúng thời điểm nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist