• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

XỬ LÝ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐƯỢC CHI HỘ CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI THÀNH LẬP.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:25 GMT+7
Lượt xem: 581

Căn cứ theo tiết b, khoản 12, điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên của Công ty có ủy quyền cho công ty khác (gọi tắt là tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập như: mua máy photocopy, vật liệu tiêu hao, phụ tùng thay thế, phần mềm,... thì các hóa đơn mang tên tổ chức được ủy quyền, Công ty không phải điều chỉnh hóa đơn (thông tin đơn vị mua hàng) và được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để kê khai thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông từ 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính.

Công ty phải thực hiện thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hoá đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist