• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

XỬ LÝ KHẤU TRỪ THUẾ ĐỐI VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN KHÁC NĂM TÀI CHÍNH NHƯ THẾ NÀO.

Thứ tư, 20/09/2017, 17:58 GMT+7
Lượt xem: 1081

Theo quy định tại khoản 2, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Theo quy định tại điều 8 thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT “Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

Theo đó, trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng, việc cung ứng dịch vụ đã hoàn thành từ năm trước nhưng đến năm sau công ty mới lập hóa đơn là không đúng quy định và bị xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực thuế và bị xử phạt vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại thông tư số 10/2014/TT-BTC

Đối với bên mua, nếu việc mua hàng hóa, dịch vụ đúng thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 8, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist