• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Xử lý chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thứ ba, 13/09/2016, 15:22 GMT+7
Lượt xem: 2225

Câu hỏi: 

Nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng ngoại tệ theo giấy phép đầu tư. Nếu số vốn góp ngoại tệ được quy đổi ra VNĐ trên BCTC khác so với số vốn quy đổi ra VNĐ trên giấy phép đầu tư (do chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn) thì xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào ?

 

Trả lời:

Khi giấy phép đầu tư quy định vốn điều lệ của DN được xác định bằng ngoại tệ tương đương với số lượng tiền VNĐ, việc xác định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ (thừa, thiếu, đủ so với vốn điều lệ) được căn cứ vào số lượng ngoại tệ đã thực góp, không xem xét tới việc quy đổi ngoại tệ ra VNĐ theo giấy phép đầu tư.

 

Nguồn: VICA - Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist