• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THUẾ NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU QUA KHO NGOẠI QUAN.

Thứ năm, 21/09/2017, 09:53 GMT+7
Lượt xem: 634

Tại khoản 2, Điều 6, Mục 1, Chương II, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính có quy định đối tượng chịu thuế GTGT.

2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Theo đó, trường hợp Công ty có nhập khẩu nguyên vật liệu (không kèm theo các dịch vụ) theo hợp đồng mà bên nước ngoài có thuê kho ngoại quan để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam thì giá trị hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu, trong đó tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1% (thuế GTGT Công ty nộp theo quy định tại khâu nhập khẩu).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist