• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:37 GMT+7
Lượt xem: 1272

Căn cứ khoản 10, điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/7/2013) thì:

“Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.”

Do đó, từ 01/07/2013 khoản lương hưu mà người nước ngoài nhận được ở nước bản xứ (bao gồm cả lương hưu được trả bởi công ty) được miễn thuế TNCN tại Việt Nam.

Lưu ý: Trước 01/07/2013 chỉ được miễn thuế TNCN đối với khoản tiền lương hưu được trả bởi các tổ chức thành lập theo luật bảo hiểm của nước bản xứ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist