• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI PHÍ HỘI VIÊN HIỆP HỘI JBAH.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:56 GMT+7
Lượt xem: 1872

Theo nội dung công văn, Bộ Tài Chính cho phép trường hợp doanh nghiệp đóng góp phí hội viên vào quỹ của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM (JBAH) nếu không vượt quá mức quy định của Hiệp hội và có phiếu thu có đóng dấu của Hiệp hội cho doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về Thuế TNCN, cá nhân đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội không phải nộp thuế TNCN đối với khoản phí hội viên hàng năm mà doanh nghiệp đóng góp cho quỹ của Hiệp hội. Tuy nhiên, nếu cá nhân này có nhận bất kỳ khoản thu nhập bằng tiền hay lợi ích nào từ Hiệp hội thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

(Trích Công văn 15725/BTC-CST ngày 04/11/2016 của Bộ Tài Chính)
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist