• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN MUA VÀO GHI THUẾ SUẤT THUẾ GTGT CAO HƠN QUY ĐỊNH

Thứ năm, 21/09/2017, 13:22 GMT+7
Lượt xem: 589

Theo quy định tại tiết b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC , đối với trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ, nếu hóa đơn mua vào ghi thuế suất GTGT cao hơn mức quy định thì về nguyên tắc, bên mua chỉ được khấu trừ thuế theo thuế suất quy định. Tuy nhiên, nếu bên bán đã kê khai nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn và có xác nhận của cơ quan thuế quản lý bên bán thì bên mua vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo đúng thuế suất trên hóa đơn.

Trường hợp nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định thì bên mua chỉ được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.




Giới hạn tin theo ngày :    
maillist