• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC VAY, MƯỢN TIỀN NHƯNG KHÔNG TÍNH LÃI.

Thứ năm, 21/09/2017, 06:55 GMT+7
Lượt xem: 1498

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”

Đối với trường hợp doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn không lấy lãi hoặc với lãi suất 0%, cơ quan thuế sẽ kiểm tra quá trình hoạt động , việc góp vốn điều lệ, các khoản vay của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân nhận tiền để xác định những hoạt động, giao dịch đột biến, từ đó đánh giá những bất hợp lý trong việc cho vay, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn để xử lý về thuế theo quy định.

(Trích Công văn số 4815/TCT-CS ngày 18/10/2016 của Tổng cục Thuế)
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist