• (08) 3821 0375

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Văn phòng đại diện của bạn chưa có kế toán, chưa có nhân viên phụ trách vấn đề nhân sự liên quan đến tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN. Vinabookkeeping chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Đăng ký thuế ban đầu.
  • Kê khai và quyết toán thuế cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện.
  • Quyết toán thuế khi thay đổi trưởng văn phòng đại diện.
  • Xin miễn thuế cho người nước ngoài không cư trú làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định.
  • Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN và thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động và bảo hiểm cho người Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, kế toán viên, chứng chỉ đại lý thuế sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist