• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực (ví dụ vừa gia công đơn giản, vừa sản xuất đơn giản...) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thì có được áp dụng miễn lậ

Thứ hai, 25/09/2017, 09:44 GMT+7
Lượt xem: 576

Câu 18: Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực (ví dụ vừa gia công đơn giản, vừa sản xuất đơn giản...) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thì có được áp dụng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không. Nếu được áp dụng thì cách xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (có thể vừa gia công đơn giản, vừa sản xuất đơn giản; vừa sản xuất đơn giản vừa phân phối đơn giản) thì vẫn được áp dụng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Cách áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần thực hiện như sau:

  • Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.
  • Trường hợp người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu nhưng không theo dõi, hạch toán riêng được chi phí phát sinh của từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực để áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần tương ứng với từng lĩnh vực.
  • Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng được doanh thu và chi phí của từng lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần của lĩnh vực có tỷ suất cao nhất.

Nguồn: Tạp chí thuế nhà nước (Tổng cục thuế).
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist