• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

TRÍCH KHẤU HAO VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO TẠM NGƯNG SẢN XUẤT VÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG HIỆU QUẢ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Thứ năm, 21/09/2017, 13:49 GMT+7
Lượt xem: 3502

Căn cứ Điều 4 Thông tư  số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về khoản chi khấu hao không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ  Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác.

Căn cứ khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  • Theo đó, trường hợp Công ty có tài sản cố định nhưng do sản xuất không hiệu quả, Công ty tạm ngưng sản xuất, như vậy tài sản cố định hiện không phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không thuộc thời gian tạm dừng để sửa chữa, bảo trì theo kế hoạch nên Công ty không thực hiện trích chi phí khấu hao tài sản cố định này đối với mục đích tính thuế TNDN.
  • Trường hợp Công ty ngừng sản xuất, thanh lý tài sản thì không thực hiện trích chi phí khấu hao đối với mục đích thuế TNDN trong khi chờ thanh lý tài sản. Giá chuyển nhượng tài sản này phải phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường vào thời điểm chuyển nhượng. Phần giá trị còn lại được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.Giới hạn tin theo ngày :    
maillist