• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

 
AAIA_wDGAAAAAQAAAAAAAAm_AAAAJDZkNzQ0MTI4LWVkYWQtNDBjYy04NTM2LWFlN2FkODBmNjNhZQ

Công văn số 82450/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ giao dịch liên kết

09:45 | 09/01/2018
Theo công văn, trường hợp Công ty có chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh ...

 
salary

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ thay đổi mức lương tối thiểu

09:37 | 09/01/2018
Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ thay đổi mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau: 

 
longgang_ewaste_pile_worker

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

11:43 | 22/12/2017
Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công


maillist