• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

 
thue_doanh_nghiep_moi_thanh_lap

CÔNG VĂN 2616/TCT-CS HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP (DN) MỚI THÀNH LẬP.

09:45 | 04/08/2014
Ngày 10/07/2014, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 2616/TCT-CS hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp (DN) mới thành lập.

 
thue_tncn_1

CÔNG VĂN 2605/TCT-TNCN HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ TNCN.

09:42 | 04/08/2014
Ngày 10/07/2014, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2605/TCT-TNCN hướng dẫn một số vướng mắc về thuế TNCN.

 
HoaDonTuIn_CLink

CÔNG VĂN 2010/TCT-TVQT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG TƯ 39/2013/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN.

09:27 | 04/08/2014
Ngày 30/05/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 39/2013/TT-BTC về quản lý hóa đơn.

 
tthq_ngoai_te

CÔNG VĂN 7583/CT-TT&HT HƯỚNG DẪN VỀ CHI PHÍ LƯƠNG CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI.

15:54 | 10/07/2014
Ngày 04/07/2014, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn 7583/CT-TT&HT hướng dẫn về chi phí lương của chuyên gia nước ngoài.

 
song

CÔNG VĂN 2312/TCT-CS HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT.

15:44 | 10/07/2014
Ngày 20/06/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2312/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa


maillist