• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

 
person_tax

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN nộp ở nước ngoài.

09:47 | 04/05/2018
Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, trường hợp cá nhân khai quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế,  có số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài, nếu muốn giảm trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài vào ...

 
Hoan_thue_10315

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

09:41 | 04/05/2018
Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới ...

 
1_4

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

09:30 | 04/05/2018
Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên ...

 
images

Thông báo Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh DỊCH VỤ KẾ TOÁN năm 2018 của Bộ Tài Chính

10:18 | 18/04/2018
Thông báo Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh DỊCH VỤ KẾ TOÁN năm 2018 của Bộ Tài Chính


maillist