• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:41 GMT+7

Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế. Do đó, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đáp ứng đến đâu thì cơ quan thuế căn cứ pháp lý giải quyết đến đó.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:30 GMT+7

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:43 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

 
2015107112329163

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

09:19 | 22/08/2017
Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

 
156469510926

Từ 25/5/2017, doanh nghiệp tại TP.HCM có thể nhận Thông báo kết quả đóng BHXH trực tuyến

09:33 | 14/06/2017
Thông báo số 1029/TB-BHXH ngày 24/5/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS) qua trang thông tin điện tử của BHXH TP. Hồ Chí Minh.

 
1435981331_123

Dự kiến sẽ bỏ hóa đơn giấy

09:29 | 14/06/2017
Công văn số 2067/TCT-VP ngày 18/05/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan.

 
belgian_vat_1

Nhà thầu nước ngoài cũng được hưởng thuế GTGT 0% khi xây dựng công trình cho DNCX.

09:26 | 14/06/2017
Công văn số 1714/TCT-CS ngày 28/4/2017 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho DNCX.

 
thue_tncn

Khoán xăng xe cho việc đi lại của cá nhân không được miễn thuế TNCN

09:23 | 14/06/2017
Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục Thuế về khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên


maillist