• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

 
hinh_FCT

Công văn số 5658/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế nhà thầu

13:56 | 10/10/2018
“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, ...

 
su_dung_hoa_don_dien_tucopythumb500_1536882797091346598408_19_0_300_500_crop_1536882809382698222407

Quy định mới về việc sử dụng hóa đơn điện từ

11:51 | 10/10/2018
Theo đó, mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 
law_technology

Lưu ý về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp

11:16 | 10/10/2018
Theo Luật này, các trường hợp mà hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký mới từ ngày Luật có hiệu lực và các trường hợp gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ phát sinh trước ngày Luật có hiệu lực đều thuộc ...


maillist