• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

 
bctc2

THÔNG TƯ 202/2014-BTC - HƯỚNG DẤN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

16:29 | 27/01/2015
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

 
accounting_03

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

23:07 | 20/01/2015
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp  

 
Sua_thue_GTGT

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ.

15:46 | 02/10/2014
Ngày 01/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế. Một số điểm nổi bật như:

 
NHAPHANGPHIMAUDICH02

CÔNG VĂN 3271/TCT-KK HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

14:33 | 25/08/2014
Ngày 14/08/2014, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3271/TCT-KK hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch. 

 
085617baoxaydung_4

THÔNG TƯ 105/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 153/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THU, NỘP TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

14:08 | 25/08/2014
Ngày 07/08/2014, Bộ Tài chính ban hành hành Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính.


maillist