• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:41 GMT+7

Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế. Do đó, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đáp ứng đến đâu thì cơ quan thuế căn cứ pháp lý giải quyết đến đó.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:30 GMT+7

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:43 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

 
tienmat31220121_acfee

CÔNG VĂN SỐ 2571/TCT-TNCN HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI HOÀN THUẾ TNCN.

16:43 | 13/08/2014
Ngày 08/07/2014 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2571/TCT-TNCN hướng dẫn một số vướng mắc khi hoàn thuế TNCN.

 
download

THÔNG TƯ 19/2014/TT-NHNN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.

14:37 | 12/08/2014
Ngày 11/08/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

 
congnhan_a751b

NGHỊ ĐỊNH 75/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) VN LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

11:46 | 08/08/2014
Ngày 28/07/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về tuyển dụng, quản lý người lao động (NLĐ) VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN.

 
1481696

CÔNG VĂN 2785/TCT-CS HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC VỀ THUẾ TNDN.

09:47 | 04/08/2014
Ngày 23/07/2014 Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2785/TCT-CS hướng dẫn một số nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

 
thue_doanh_nghiep_moi_thanh_lap

CÔNG VĂN 2616/TCT-CS HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP (DN) MỚI THÀNH LẬP.

09:45 | 04/08/2014
Ngày 10/07/2014, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 2616/TCT-CS hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp (DN) mới thành lập.


maillist