• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:41 GMT+7

Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế. Do đó, hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp đáp ứng đến đâu thì cơ quan thuế căn cứ pháp lý giải quyết đến đó.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:30 GMT+7

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:43 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

 
Uu_dai

CÔNG VĂN 151/TCT-CS_ƯU ĐÃI THUẾ TNDN CHO DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TỪ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

09:20 | 28/01/2015
Ngày 15/01/2015, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 151/TCT-CS hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

 
FCT

CÔNG VĂN 163/TCT-CS_VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ THẦU

09:07 | 28/01/2015
Ngày 15/01/2015, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 163/TCT-CS hướng dẫn chi tiết về chính sách thuế nhà thầu cho trường hợp cụ thể như sau:

 
bctc2

THÔNG TƯ 202/2014-BTC - HƯỚNG DẤN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

16:29 | 27/01/2015
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

 
accounting_03

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

23:07 | 20/01/2015
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp  

 
Sua_thue_GTGT

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ.

15:46 | 02/10/2014
Ngày 01/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế. Một số điểm nổi bật như:


maillist