• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:43 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:22 GMT+7

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không thanh toán qua ngân hàng

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không thanh toán qua ngân hàng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:17 GMT+7

Căn cứ Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính, một trong những điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

 
HoaDonTuIn_CLink

CÔNG VĂN 2010/TCT-TVQT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG TƯ 39/2013/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN.

09:27 | 04/08/2014
Ngày 30/05/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 39/2013/TT-BTC về quản lý hóa đơn.

 
tthq_ngoai_te

CÔNG VĂN 7583/CT-TT&HT HƯỚNG DẪN VỀ CHI PHÍ LƯƠNG CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI.

15:54 | 10/07/2014
Ngày 04/07/2014, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn 7583/CT-TT&HT hướng dẫn về chi phí lương của chuyên gia nước ngoài.

 
song

CÔNG VĂN 2312/TCT-CS HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT.

15:44 | 10/07/2014
Ngày 20/06/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2312/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khi thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa

 
VAT

CÔNG VĂN 7502/CT-TT&HT HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SUẤT GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XUẤT KHẨU.

09:11 | 22/05/2014
Ngày 19/05/2014, Cục thuế Bình Dương ban hành Công văn 7502/CT-TT&HT hướng dẫn về thuế suất GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu.


maillist