• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tin tức

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Công văn số 3988/TXNK- CST ngày 18/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối tác thuê gia công

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:43 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, quy định về chính sách thuế nhập nội địa phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:22 GMT+7

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không thanh toán qua ngân hàng

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không thanh toán qua ngân hàng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:17 GMT+7

Căn cứ Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính, một trong những điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

 
cit

Công văn số 56620/CT-TTHT ngày 21/8/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về về hóa đơn và khấu trừ thuế GTGT, TNCN khi doanh nghiệp ký hợp đồng thuê một nhóm cá nhân thi công lắp đặt công trình.

11:06 | 22/12/2017
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thi công với cá nhân đội trưởng là người đại diện theo ủy quyền cho nhóm người lao động thì thu nhập chi trả được xem là tiền lương, tiền công và thuộc diện khấu trừ thuế TNCN ...

 
cit

Công văn số 5143/CT-TTHT ngày 2/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế đối với chi phí mua căn hộ cho người lao động

10:54 | 22/12/2017
Căn cứ quy định tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí trích khấu hao đối với tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

 
cit

Công văn số 63347/CT-TTHT ngày 21/09/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về kê khai phụ lục thông tin giao dịch liên kết

10:47 | 22/12/2017
Theo đó, trường hợp Công ty áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính mà thời hạn quyết toán sau ngày 01/05/2017 thì phải kê khai giao dịch liên kết theo Phụ lục số 01 ban hành tại Nghị định 20/2017/NĐ, không kê khai theo cũ là mẫu số ...

 
tax_vietnam

Chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

13:50 | 30/10/2017
Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế

 
hoa_don_dien_tu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử

16:07 | 24/10/2017
Công Ty TNHH Kế Toán Vina xin trân trọng thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử


maillist