• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thue_TNDN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13:47 | 21/09/2017
Theo quy định  tại Điều 6 Nghị định 133/2008/NĐ-CP thì Hợp đồng CGCN không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Như vậy có thể hiểu là Chuyển giao công nghệ từ nước ...

 
Luong_200h

Các khoản tiền lương làm thêm giờ vượt trên 200 giờ một năm có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

13:21 | 19/04/2017
Pháp luật về lao động có quy định:Tại Điều 106, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 có quy định về làm thêm giờ:Giới hạn tin theo ngày :    
maillist