• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thue_TNDN

DNCX MUA HÀNG HÓA TỪ NỘI ĐỊA NHƯNG KHÔNG MỞ TÀI KHAI HẢI QUAN THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

13:56 | 21/09/2017
Trường hợp DNCX khi mua hàng hóa từ các nhà cung cấp nội địa, hộ kinh doanh cá thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng không mở tờ khai hải quan, và đối với các khoản chi này, nếu có hóa đơn hợp pháp ...

 
Thue_TNDN

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI PHÍ HỘI VIÊN HIỆP HỘI JBAH.

13:56 | 21/09/2017
Theo nội dung công văn, Bộ Tài Chính cho phép trường hợp doanh nghiệp đóng góp phí hội viên vào quỹ của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM (JBAH) nếu không vượt quá mức quy định của Hiệp hội và có phiếu thu có đóng dấu của ...

 
Thue_TNDN

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC VAY, MƯỢN TIỀN NHƯNG KHÔNG TÍNH LÃI.

13:55 | 21/09/2017
Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch ...

 
Thue_TNDN

TRƯỜNG HỢP CÔNG TY NỘP THAY CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỐ TIỀN THUẾ TNCN PHẢI NỘP ĐỐI VỚI THU NHẬP TOÀN CẦU THÌ KHOẢN CHI NÀY CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ HAY KHÔNG?

13:52 | 21/09/2017
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.- Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật.- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có ...

 
Thue_TNDN

TRÍCH KHẤU HAO VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO TẠM NGƯNG SẢN XUẤT VÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG HIỆU QUẢ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

13:49 | 21/09/2017
- Theo đó, trường hợp Công ty có tài sản cố định nhưng do sản xuất không hiệu quả, Công ty tạm ngưng sản xuất, như vậy tài sản cố định hiện không phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không thuộc thời gian tạm dừng để sửa chữa, ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist