• (08) 3821 0375

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế TNDN luôn là vấn đề gây tranh cãi và thường xảy ra rủi ro rất lớn khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế tại Doanh nghiệp. Nhằm giúp Doanh nghiệp tăng tính tuân thủ và giảm thiểu rủi ro về thuế TNDN, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế TNDN cho các Doanh nghiệp, đặc biệt là các khách hàng là Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Đánh giá sơ bộ rủi ro về thuế thông qua phỏng vấn và bảng câu hỏi
  • Soát xét chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cho mục đích lập tờ khai thuế
  • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và các hồ sơ liên quan
  • Lập Tờ khai kê khai các giao dịch của các bên liên kết
  • Giải thích cụ thể các khoản mục cần điều chỉnh trên Tờ khai thuế
  • Giải thích các rủi ro về thuế có thể xảy ra và biện pháp xử lý
  • Thay mặt người nộp thuế làm việc với các cơ quan thuế giải trình hồ sơ khai thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist